Vi kører med nedsat sommerferiebemanding i ugerne 27+28+29+30+31+32

Information vedr. lægeerklæringer ifbm. sygemeldinger. Der er 2 muligheder:

1. Mulighedserklæring, som vi anbefaler og foretrækker.
Formålet med den er at få arbejdstager tilbage på arbejdet hurtigst muligt. Arbejdsgiver og arbejdstager udfylder attesten sammen. Friteksterklæringen giver ikke denne mulighed.

2. Friteksterklæring.
Vi udfærdiger ikke attester på mundtlig forespørgsel. Friteksterklæringer kræver en skriftlig anmodning. Begrundelsen for det er, at vi skal vide hvilke informationer der ønskes, samt hvortil attesten og regningen skal sendes. Der bør også argumenteres for, hvorfor mulighedserklæringen ikke ønskes anvendt. Attesten udarbejdes ved personligt fremmøde.

Disse attester er ikke omfattet af sygesikringen, og er noget man betaler for. Når din arbejdsgiver beder om en af disse attester, er det arbejdsgiver, der betaler for attesten.
Enten skal du medbringe arbejdsgivers EAN-nummer, så vi kan sende en elektronisk regning, ellers skal du lave aftale med arbejdsgiver om, at du betaler attesten, får en kvittering og arbejdsgiver refunderer til dig.
Vi sender ikke papirregning direkte til din arbejdsgiver.
Nogle arbejdsgivere forlanger, at du selv betaler for dokumentation for din sygdom.